Magazynowanie

W magazynie zlokalizowanym w Natolinie pod Warszawą oferujemy usługi długo- i krótkoterminowego magazynowania. Zakres możliwej współpracy obejmuje:

Usługi świadczymy w oparciu o wystandaryzowane procedury, wspomagane systemem informatycznym. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz wyposażeniem do transportu towarów na paletach.