Dane korespondencyjne

Dział Handlowy

Skontaktuj się z nami!

Magazyn i logistyka

Skontaktuj się z nami!

Dział e-commerce

Skontaktuj się z nami!
Biuro:
ul. Obywatelska 4, 02-409 Warszawa


Magazyn Główny:

Natolin 68a, wejście przy rampie T1,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wysokiej jakości produkty konfekcji papierowej

Skontaktuj się z nami!
Biuro:

ul. Obywatelska 4, 02-409 Warszawa

Magazyn Główny:
Natolin 68a, wejście przy rampie T1 05-825 Grodzisk Mazowiecki

KRS 0000686389 | NIP 5223095856 | BDO 000041780

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł